Dit werkje is bedacht voor slechtziende en blinde cliënten. Reliëf stickers (Action) en verschillende stofjes zijn op de plaatjes geplakt. Op de tast de plaatjes in de juiste bakjes leggen.

Dit werkje heeft een duidelijk begin en eind en bevordert o.a de taakgerichtheid.

Deel dit bericht